انتخاب نرم افزار سازمانی یک وظیفه پیچیده است اما شما نباید آن را به تنهایی انجام دهد.

پیدا کردن نرم افزار سازمانی مناسب شما می تواند بسیار سخت باشد اما ما در دایا تدبیر فرتاک آن را برای شما آسان میکنیم.

شغل ما، وظیفه ما و تخصص ما کاستن ریسک های شما و تضمین موفقیت شما در انتخاب، نظارت و اجرای مناسب است.

 دایا تدبیر فرتاک یکی از معتبرترین شرکتهای مشاوره انتخاب نرم افزار در ایران است و ما به شرکت های زیادی همانند شما در انتخاب نرم فزار سازمانی صحیح از سال 1390 تاکنون کمک کردیم.

ما میتوانیم در ساده، موثر و اتوماتیک کردن در طول مسیر فرایند انتخاب یاری کرده و در کنار شما بمانیم.

اما اگر شما نیازمند کمک بیشتری هستید ما یک بازخورد در دسترس و مسقیم و یک سرویس خدمت مشاوره فراهم می کنیم که شما را در هر گام در میان مسیر هدایت کند و در نهایت انتخاب با شماست.

دایا تدبیر فرتاک هر آن چه که شما در ارتباط با تامین کنندگان نرم افزارهای مالی، بازرگانی و تولیدی (MIS,ERP,BPMS,CRM) در هر مقیاسی نیاز دارید را فراهم می کند.

این گونه که شما هرآنچه که نیاز دارید بجای اینکه چیزی به شما فروخته شود که ممکن است مناسب کسب و کار شما نباشد و یا کاشف به عمل بیاید که انتخاب ضعیفی داشته اید اجازه دهید خدمات شناخت نیاز، بستر سازی قبل از تغییر نرم افزار، انتخاب نرم افزار مناسب، هدایت به سمت صنعت، پیاده سازی، آموزش منابع انسانی، انتقال اطلاعات از دیتای موجود و ابزار های این اساس را برای یک پروژه موفق به دست گیرد.

صلاحیت و شایستگی ما موفقیت پروژه نرم افزار شما را تضمین می کند

رویکرد انتخاب نرم افزار ما با درس های آموحته شده از 15 سال سابقه همکاری با شرکت های نرم افزاری بزرگ و تجربه آموزش و پیاده سازی آن در بیش از 500 شرکت متوسط و بزرگ ساخته شده است  و ما را قادر به توسعه دادن شایستگی آنالیز و منتاسب بودن نرم افزارها با ساختار سازمانی کرده است.

  • ماپس از بررسی نیازها و اهداف پروژه انتخابی شما را از مرحله انتخاب تا مرحله تکمیل نهایی و عملیاتی شدن حمایت می کنیم.

ما اطلاعات با جزئیات زیاد از مهمترین لیست تقاضاهای شما را  داریم. تابتوانیم به چگونه و چه میزان تامین کننده گان نرم افزار، ویژگی و عملکرد راه حل نرم افزاری آنها، در تمام زمینه های کاربردی و پشتیبانی می کنند را دقیقا بررسی نماییم، که شامل: اپلیکیشن های سازمانی مانند ERP  BI ,CRM, SCM است.

اعتبار_سنجی

صلاحیت

روش شناسی

روش شناسی رویکرد صحت و سقم ادعا

 

روش شناسی ما را برای ارزیابی و فرآیند انتخاب که در برگیرنده همه عوامل تصمیم مرتبط، تشخیص دادن عوامل درونی وبیرونی اهداف است.

ما متمرکز هستیم بر این که کسب و کار شما چه چیزی نیاز دارد و تامین کننده گان باید کدام یک از نیاز هارا پشتیبانی کنند.

و فهمیدن چگونگی لیست کوتاهی از جواب دهی تامین کننده گان در برابر اهدافی که شما در جستجوی آن هستید.

ما را با تجربه، تخصص، پاسخگویی حرفه ایی و تحلیل گرانه بشناسید

 

با توجه به پاسخگویی ما در  پروژه شما و متخصصان انتخاب نرم افزار که هر کدام از آنها در بیش از 100 پروژه انتخابی کار میکنند. تیم ما رویکری مدیریت پروژه برای انتخاب هایتان و هدایتشان راهنماییشان رهبریشان استراتژی ها را به شما می دهد و شما را در طول ارزیابی و انتخاب تا رسیدن به اتمام و یا خاتمه داد حمایت می کند

تخصص

تخصصی

تصمیم گیری

تصمیم گیری

تکنولوژی داده محور به ثمر رساندن ،مقایسه محصول و گرفتن تصمیم

 

ما یک سیستم تصمیم گیری را در دایا تدبیر ساختیم که به شما امتیاز تجسم کردن هر جنبه از ارزیابی هایتان و پروژه انتخابتان را می دهد. این یک دنباله حسابرسی برای تصمیم شما  که به وسیله نمودار ها و گزارشات طراحی شده برای هزینه های مالکیت کلی شما پشتیبانی می شود. دایا تدبیر فرتاک یک مشاور انتخاب نرم افزار بی طرفانه (منصفانه) است.

ما طرفدار شما هستیم و برای موفقیت شما کار می کنیم

 

فرآیند بررسی و انتخاب ما کاملا بی طرفانه است با در نظر قرار دادن تامین کنندگان نرم افزارها که خودش یک فرآیند انتخاب است که بر اساس داده های سخت، روش شناسی اثبات شده و انتخاب مهم ترین شیوه که نشان می دهد کدام راه حل ( راه حل ها) برای نیاز های شما مهم ترین و مناسب ترین است

انتخاب

پشتیبانی پس از پیاده سازی و نظارت

نتطبیق، نظارت و نگهداری

ارزش کاهش ریسک و هزینه خدمات ما

علاوه بر کمک کردن به شما در انتخاب نرم افزاری که برای نیاز های شما بهترین و مناسب ترین است، ما می توانیم شما را در مراحل قرارداد خرید، انجام دادن مذاکرات مستقیم قیمت، نظارت بر پیاده سازی یاری نماییم

ما به شما اطمینان خواهیم داد که شرایط قرار داد و وضعیت ها به نفع شما هستند که شما را در زمان خرید قادر خواهند ساخت پول قابل توجهی را صرف جویی کنید  در طول مدت قرارداد نیز این چنین است.

همچنین بدلیل بستر سازی قبل از خرید نرم افزار زمان پیاده سازی ماژول ها را به حداقل رسانده که بیشترین استفاده را از زمان گارانتی نرم افزار برای بهینه کردن و تطتبق آن با سازمان شما انجام گردد.

برای تحویل سیستم ها شرکت تولید کننده باید از فیلتر تایید ما عبور کند که در این مرحله هم کنترل های شدید تطبیق با نیازهای سازمان و جوابدهی آن کامل بررسی می شود