تحلیل سیستم های اطلاعاتی شالوده بهره برداری مفید از اطلاعات می باشد.

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی سازمان شالوده بهره برداری مفید از اطلاعات می باشد.

چرا_سیستم های_ اطلاعاتی

ما در میانه جریان تند رودخانه نوآوری های فن اوری و کسب و کار قرار داریم که در حال تغییر چهره کسب و کار جهانی است.

فرهنگ جدید کسب و کار اینترنتی به همراه مفاهیم عمیق برای پیشبرد کسب و کار، در حال ظهور است. این واقعیت با استفاده روزافزون بازرگانان و صنعتگران از ارتباط اینترنتی پر سرعت برای پست الکترونیک و جمع آوری اطلاعات، رایانه های قابل حمل متصل به  شبکه های بی شیم، تلفن های متصل به اینترنتف قابل مشاهده است.

فرهنگ  کسب و کار اطلاعاتی و در حال حاضر در بستر اینترنتی، مجموعه ای از انتظارات مشترک همه ما می باشد.

فن آوری اطلاعات به همه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، که توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند و به بستر سخت افزار های زیر بنایی آن اشاره دارد.

چرا سیستم های اطلاعاتی مهم هستند

با توجه به موارد زیر فن آوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است:

  • مدیر یت سرمایه
  • زیربنای کسب و کار
  • افزایش بهره وری
  • فرصت و مزیت راهبردی
  • سرعت در پردازش اطلاعات
  • مدیریت کنترل های داخلی
  • به روز شدن دانضش اطلاعاتی سازمان
  • سرعت در مهندسی مجدد سازمان ها
  • پشتیبان تصمیم گیری های کلان و جزء
  • سرعت در گزارشگیری و ارسال و دریافت اطلاعات

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی سازمان

با توجه به تخصص، دانش و تجربه بالا و متنوع ما که در زمینه های مختلف کسب و کارهی مختلف داشته ایم برآن شدیم که این دانش را در اختیار شرکتهای تولید کننده نرم افزار و همچنین سازمانهایی که نیاز به تحلیل و طراحی ماژول یا سیستم خاصی هستند قرار داده و بتوانیم یاریگر ان عزیزان باشیم.

لذا جهت همکاری و استفاده از مشاوره ما، منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم